Opus 91110563 – Elégia Pre Slàcikové Nàstroje A Sòlové Husle/Kon

17,82

In stock

SKU: I14650 Categories: , Tag:

Elégia Pre Slàcikové Nàstroje A Sòlové Husle/Koncert Pre Husle A Slàcikovy Orchester/Hudba Pre Klavì

Opus 91110563 – Elégia Pre Slàcikové Nàstroje A Sòlové Husle/Koncert Pre Husle A Slàcikovy Orchester/Hudba Pre Klavì

Ilja Zeljenka

Record:

NM

Sleeve:

VG

ID: 14650

Weight 0,230 kg
Condition Vinyl

Near Mint (NM or M-)

Condition Sleeve

Very Good (VG)

I 1. Elégia Pre Slàcikové Nàstroje A Sòlové Husle (Elegia Per Archi E Violino Solo)
Violin: Quido Hölbling
2. Koncert Pre Husle A Slàcikovy Orchester (Concerto Per Violino Ed Archi) (Part 1)
Violin: Bohdan Warchal
II 1. Koncert Pre Husle A Slàcikovy Orchester (Concerto Per Violino Ed Archi)(Part 2)
2. Hudba Pre Klavìr A Slàcikové Nàstroje (Musica Per Pianoforte Ed Archi)
Piano: Eva Fischerová-Martvonová